logo
welcome

MÙA VÀNG ĐÃ ĐƯỢC CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KY NHÃN HIỆU SỐ: 208121

IMG- NEWS MÙA VÀNG là công ty kinh doanh hạt giống trẻ do  vậy việc xây dựng, phát triển cũng như bảo vệ thương hiệu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công ty. Với phương châm đó, công ty đã tiền hành đăng ký thương hiệu của mình ngay khi mới thành lập. Thương hiệu "Mùa Vàng - Golden Harvest" gắn với logo và Slogan " Mùa xanh tốt - Vàng bội thu" của chúng tôi đã cục SHTT cấp Giấy chứng nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu Số: 208121 cho mã ngành 35- kinh doanh hạt giống tại Viêt Nam. Như vậy thượng hiệu của chúng tôi đã được bảo vệ bằng luật pháp của Việt Nam, không một tổ chức, cá nhân nào có thể sử dụng thương hiệu và slogan của chúng tôi nữa.

Qua thông điệp này, chúng tôi muốn gửi tới khách hàng, đồng nghiệp và bà con nông dân rằng Mùa Vàng là thương hiệu được xây dựng để phục vụ nhà nông bằng những giồng cây trồng tốt và phát triên hệ thống phân phối, thị trường cho những nhà cung cấp uy tín.