logo
welcome

Sản xuất

Chúng tôi là công ty được thành lập bởi các chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hạt giống. Với kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực này giúp chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho gia công sản xuất hạt giống cho các công ty có nhu cầu.