logo
welcome

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Địa chỉ:
997 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐTDĐ: 0982 925 926;0988 581 868
Email: info@muavang.com; muavangseed@gmail.com
Website: www.muavang.com; www.goldenharvest.com.vn

Thông tin khác

Thông tin khác:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG 
977 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Q.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt nam
Tel: (84)982 925 926; 0913 688 459; Fax: (84)837 221 875;
Email: info@muavang.com; goldenharvestseed@gmail.com;muavangseed@gmail.com;