logo
welcome

DƯA LEO LAI BA LI F1

IMG 0175-WEB  APSA LOGO MUA VANGDưa leo Ba Li F1 được lai tạo tại Indonesia, cây khỏe, nhiều nhánh, lá nhỏ kháng bệnh vi rút cao. Thu hoạch lứa trái đầu tiên ở thời điểm 36-38 ngày sau gieo, trái xanh nhạt, dài 18 -22 cm. Giống này thích hợp cho các tỉnh cao nguyên và miền Đông Nam Bộ. 

DƯA LEO LAI GH 18 F1

IMG 1721-WEB APSA LOGO MUA VANGCây khỏe, thu hoạch  lứa trái đầu tiên ở thời điểm 35 ngày sau gieo. Trái xanh nhạt, dài 16- 8 cm, rất dễ đậu trái, năn suất cao. Giống này có thể gieo trồng quanh năm ở đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh khác.