logo
welcome

Công ích

MÙA VÀNG có đội ngũ chuyên gia chuyên sâu trong lĩnh vực trồng canh tác, sản xuất rau trên toàn lãnh thổ Việt Nam do vây chúng tôi có thể chuyển giao kỹ thuật canh tác rau, sản xuất rau sạch theo các tiêu chuẩn GAP, Euro-GAP... cho các tổ chức công ích, tổ chức xã hội và các cộng đồng. Chúng tôi sẵn sàng tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, chuyển giao kỹ thuật giúp các tổ chức xã hội, cộng đồng, hỗ trợ các sinh viên phát triển chuyên môn.