logo
welcome

CÀ CHUA NUN 2258 F1

WEB NUN 2258Picture 489 Nun 2258 F1 la giống cà chua sinh trưởng bán hữu hạn. Cây khỏe, chống chịu bệnh xoăn vàng sùi lá (TLCV). Trái nặng 90- 120 gam, cứng, chín đỏ tươi, vận chuyển xa. Khi trồng không ghép, cây chống chịu tốt với bệnh héo xanh vi khuẩn (WB), khi ghép với gốc cà tím cây thể hiện thích ứng vượt trội. Hạt giống được nhập khẩu nguyên gói, 1500 hạt/gói. Giống Nun 2258 được khuyến cáo cho trồng vụ sớm, vụ chính và vụ muộn tại miền Bắc và trồng quanh năm tại cao nguyên như Gia Lai, Đăklac.